قضیه فی واقعه
53 بازدید
محل نشر: مجله فقه/شماره 27 و 28
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله برای نخستین بار به گونه علمی به تبیین معنایی اصطلاح فقهی قضیه فی واقعه و ابعاد آن پرداخته است. مراد از قضیه فی واقعه، حکمی است جزئی از سوی معصوم علیه السلام در موردی جزئی و در عین مخالف با اصول شرعی. به این بیان که اگر در واقعه اى جزیى که چگونگى واقعه براى ما به طور کامل معلوم نباشد, حکمى از سوى معصوم(ع) در این مورد صادر شود به طورى که وجه صدور حکم نیزنامعلوم باشد, این گونه صادر شدن حکم را, قضیةٌ فى واقعه مى نامند.
دانلود