سید مرتضی نجومی فقیه هنرور
54 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد 8/ صفحه 498 به بعد
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به بیان سرگذشت علمی، هنری و اجتماعی و سیاسی عالم فرزانه آیت الله سید مرتضی نجومی از عالمان بزرگ کرمانشاه می پرازد و در پایان برخی وصایا و سفارش های اخلاقی آن بزرگوار آورده شده است که درخور توجه است. همه مطالب نوشتار با هماهنگی خود ایشان به نگارش درآمده است.
دانلود