رسانه ها از منظر امام خمینی (ره)
48 بازدید
محل نشر: فرهنگ کوثر/ 1388 / شماره 80
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رسانه‌های گروهی به سبب کارکردهای ویژه در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و توزیع و رساندن اطلاعات ، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در ابعاد زندگی مردم در عصر حاضر است ؛ زیرا افراد هر جامعه ای به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم، تحت تأثیر رسانه‏ ها می‏باشند . بنابراین یکی از ارکان ایجاد ارتباط و انتقال مفاهیم و دیدگاه های گوناگون در دنیای امروز، رسانه‌های گروهی است که حوزه و گسترش فراوانی را در خود جای می‏دهد رسانه‌ها یکی از ابزارهای تعیین کننده خط‌مشی‏های حاکم بر جامعه است . از این رو، کسی در ضرورت حضور آن در میان اجتماع به عنوان ابزاری برای ایجاد، تقویت و انتقال فرهنگ‌ها و باورهای دینی تردید ندارد. امام خمینی (ره) به عنوان مرجع آشنا با مبانی و آموزه‌های دینی، آگاهی از حقایق زمان، و به عنوان معمار انقلاب اسلامی و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) در قرن حاضر، به مقوله رسانه توجه و عنایت ویژه داشت و بر اسلامی شدن رسانه‌ها و قرار گرفتن آنها در جهت فرهنگ دینی تأکید بسیار مى کرد. نوشتار حاضر به بیان برخی دیدگاه های امام راحل (ره) درباره جایگاه و وظائف رسانه های گروهی پرداخته است.
دانلود