پیامک؛ بایدها و نبایدها
48 بازدید
محل نشر: فرهنگ کوثر/ 1388 / شماره 80
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از رسانه‌های نوپیدا در عصر حاضر، تلفن‌های همراه است که دارای کارآیی های متنوع ارتباطی به ویژه کاربرد پیام‌رسانی و پیام‌گیری است که معمولاً با عنوان اس. ام. اس. یا پیامک از آن یاد می شود. پیامک به عنوان وسیله ارتباطی مدرن و نوظهور می تواند به خوبی در نقش رسانه ای تأثیرگذار ظاهر شود و با کارکردهای مهم همچون ایجاد ارتباط انسانی، پیام‌رسانی، سرعت عمل در اطلاع رسانی به موقع، سریع و تأثیرگذار در تمام زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... از آن استفاده کرد و همه این موارد در گرو نوع نگاه و شیوه هدایتی متولیان امور به این پدیده اجتماعی است. اما عکس این کارکردها را هم می توان در نظر گرفت، به این گونه که از پیامک‌ها در جهت مردم آزاری، هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، ایجاد فضای تنش و تشویش اذهان عمومی، تضعیف باورهای دینی و ملی مردم و از همه مهم‌تر، نقض حریم خصوصی شهروندان استفاده کرد. متأسفانه امروزه دریافت پیام‌های کوتاه غیراخلاقی از طریق تلفن همراه تقریباً به یک امر عادی مبدل شده و گویا دست‌هایی در کار است تا شکستن حریم های عرفی و اخلاقی جامعه را به وسیله پیامک در کشورمان نهادینه کند! و البته در سایه نبود قوانین بازدارنده، این امر به شیوه ای لجام گسیخته در حال گسترش است. آنچه مهم جلوه می کند و نوشتار حاضر پی گیر آن است، این است که ارسال پیامک، فعل اختیاری است. از این رو، مانند دیگر افعال انسان می تواند به عنوان موضوع احکام فقهی و اخلاقی قرار گیرد و بررسی شود و حکم وجوب یا حرمت و مانند آن را بر آن مترتب ساخت و یا بر شایسته و ناشایست بودن آنها حکم کرد که این مباحث به اختصار در این نوشتار در قالب بایدها و نبایدها مطرح شده است. مراد از بایدها، وجوب و استحباب و هر امر بایسته و شایسته و مراد از نبایدها، امور ممنوع و ناشایست است. به بیانی دیگر، دراین نوشتار به کاربردهای مشروع و نامشروع پیامک و دیدگاه فقهی و اخلاقی پرداخته شده است.
دانلود