امام علی علیه السلام و یاد ایام الله
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگ کوثر/ شماره 53
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله موضوعات دینی که نقش مهمی در معرفت آفرینی و دانش افزایی انسان دارد بحث یوم الله است بر هر انسان دانش پژوهی لازم است به معنا و ابعاد آن آگاهی داشته باشد. مقاله حاضر پس از تبیین معنایی یوم الله به بررسی ابعاد و آثار معرفتی آن پرداخته است.
دانلود