تدبر در قرآن از نگاه اهل بیت علیهم السلام
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگ کوثر/ شماره 63
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن کریم کتاب الهی برای هدایت انسان به سوی کمال واقعی است که از سوی خدا بر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نازل شده است. چرا که قرآن کریم، تجلّی علم الهی در روی زمین است. بر این اساس، مسلّماً ایمان به محتوا و اعتقاد به هدایت بخشی آن و ارتباط با مضامین بلند آن، بهره مندی از علم الهی در جهت سعادت و فلاح ابدی انسان را در پی دارد. و اما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که چهره دیگر علم الهی هستند، طبعاً واجد همه حقائق قرآن و به منزله روح آن کتاب مقدّس الهی هستند. از این رو برظاهر و باطن، تفسیر و تأویل، محکم و متشابه و عامّ و خاصّ قرآن کریم آگاهی کامل دارند؛ بلکه آن حضرات، مکمّلان، مترجمان و بیان کنندگان واقعی آن جلوه بارز علم الهی نیز هستند. آن حضرات یکی از راه های بهره برداری درست از قرآن کریم را تدبر در آیه های آن دانسته اند حال باید دید تدبر چیست، شیوه های آن کدام است و چه آثار درپی دارد که مقاله حاضر به برخی از ابعاد آن پرداخته است.
دانلود