محمد مهدی فیض مهدوی کرمانشاهی مرزبان ارزش ها
46 بازدید
محل نشر: ستارگان حرم/ شماره 13
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله عالمان بنام استان کرمانشاه آیت الله شیخ محمد مهدی فیض مهدوی از تبار فیض کاشانی است که در راستای تعالی فرهنگ دینی آن سامان زحمات فراوان متحمل شد. و در جریان مشروطیت نیز فعالیت های چشمگیری داشت. در این مقاله به شرح حال آن بزرگوار پرداخته شده و به گونه اجمال زندگانی علمی و اخلاقی و اجتماعی وی مورد بررسی قرار گرفته است.
دانلود