محمد صادق فخر الاسلام افتخار شریعت
48 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله محمد صادق فخر الاسلام از جمله فقیهان و دانشمندان بزرگ عصر قاجار است که خدمات بسیاری ذر راستای نشر اسلام انجام داد او در اصل از کشیشان و روحانیان مسیحی بود که به اسلام گروید و با فعالیت های بی دریغ خود موجب تشرف بسیاری از مسیحیان به اسلام گردید. در این مقاله به شرح حال زندگی علمی و اجتماعی وی پرداخته شده است.
دانلود