محمد حسن مامقانی : تندیس صلابت
47 بازدید
محل نشر: گلشن ابرا/ جلد 6
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله شیخ محمد حسن مامقانی از فقیهان و عالمان بزرگ سده های سیزدهم و چهاردهم است او پدر فقیه فرزانه و عالم رجالی شیخ عبد الله مامقانی نویسنده تنقیح المقال است. در این مقاله به شرح حال زندگی علمی و اجتماعی آن بزرگوار پرداخته شده است.
دانلود