مرگ و زندگى در نگاه علوى
50 بازدید
محل نشر: فرهنگ کوثر/ 1381 /شماره 53
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع مقاله بیان مرگ دلها و برشماری کسانی است که در ظاهر زنده اند و از حیات دنیوی برخوردار هستند ولی از حیات واقعی یعنی هدایت و سعادت بی بهره هستند. دراین مقاله پس از مفهوم شناسی اجمالی مرگ، به ده صنف از اصناف انسان ها اشاره می کند که گرفتار مرگ معنوی شده اند و در آخر به برخی راه کارها برای نجات از دل مردگی اشاره شده است.
دانلود