سید مرتضی رضوی کشمیری
49 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آِت الله سید مرتضی رضوی کشمیری منتسب به خاندان آل کشمیر است که از خاندان های معروف در ایالت کشمیر، قم و کربلا هستند. عالمان و فقیهان معروف بسیاری از آن برخاسته و منشأ خدمات فرهنگی و اجتماعی فراوانی در جامعه اسلامی بوده و هستند. او عالمی فقیه و عارفی سالک بود که در زهد و تقوا از جایگاه ویژه ای برخوردار بود در این مقاله به برخی زوایای زندگی علمی و عرفانی آن بزرگوار پرداخته شده است.
دانلود