رژیم غذایی و فضائل اخلاقی
52 بازدید
محل نشر: فرهنگ کوثر /شماره 85
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائل مورد توجه دانشمندان علم النفس و اخلاق، تأثیرپذیری روح انسان از کارهای خوب اوست. تغذیه مناسب و حلال و شرعی نیز می تواند در تعالی روحی و پرورش فضائل اخلاقی در انسان بسیار مؤثر باشد. دراین مقاله به برخی غذاها و میوه هایی که در ایجاد و رشد اخلاق نیکو مؤثر هستند با تکیه بر منابع دینی اشاره شده است.
دانلود