عوامل سلطه اشرار
45 بازدید
محل نشر: فرهنگ کوثر/ شماره 47
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از آثار سوء گناهان, تسلط اشرار برسرنوشت خوبان است. در این مقاله به برخی گناهان و رفتارهایی که خوبان مرتکب می شوند و زمینه ساز سلطه اشرار بر جامعه می شوند با تکیه بر منابع دینی اشاره شده است.
دانلود