سید محمد جواد نجومی آیت اجتهاد
46 بازدید
محل نشر: ستارگان حرم/ شماره 15
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله سید محمد جواد نجومی از خاندان بزرگ نجومی کرمانشاهی است که علم و تقوا و از سوی دیگر علم و هنر را با هم جمع نمود او افزون بر طی مراتب عالی علوم دینی در هنر خوش نویسی به ویژه خط نسخ و ثلث استادی بی بدیل بود در این مقاله به برخی زوایای زندگی علمی و اخلاقی آن عالم فرزانه پرداخته شده و شرح حالی اجمالی از ایشان آورده شده است.
دانلود