آیت الله سید محمد باقر خوانساری باغبان پژوهش
40 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد سوم/ 1382
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله سید محمد باقر خوانساری از نادر دانشمندان اسلامى است که در اکثر علوم و فنون اسلامى، از قبیل: فقه، اصول، کلام، حدیث، رجال، منطق، ادبیات و تاریخ، تخصص و تبحر کافى داشت. او سلطه اى تام و تخصصى کامل در ادبیات فارسى و عربى داشت. وى صاحب قلمى روان و سیّال و در نهایت بلاغت است. کتاب «روضات الجنات» ایشان، بهترین گواه بر این مدعاست. آشنایی با شرح حال وی می تواند الگویی مناسب برای جویندگان علوم دینی باشد.
دانلود