سید علی طباطبائی باغبان شریعت
47 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد سوم/ 1382
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله سید علی طباطبائی معروف به صاحب ریاض از دانشمندان و فقیهان بزرگ سیزدهم هجرى قمرى است سیره عملی او در راه تحصیل و تحقیق الگویی کارآمد برای محققان و جویندگان علوم دینی است. مقاله حاضر به برخی ابعاد زندگی علمی و اخلاقی وی پرداخته است.
دانلود