شیخ محمد علم الهدی علمدار هدایت
45 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد چهارم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیخ محمد علم الهدی فرزند علامه فیض کاشانی از عالمان عصر صفویه است. سخت کوشی او در راه تحصیل و سفرهای علمی و پژوهشی وی در این قابل توجه است. مقاله حاضر به برخی ابعاد زندگی علمی و اخلاقی وی پرداخته است.
دانلود