شیخ محمد کشی مقتدای راوی شناسان
49 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد چهارم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیخ محمد کشی از عالمان شهر کش از شهرهای مهم ازبکستان کنونی است او از راوی شناسان بزرگ سده چهارم هجری است که کتابی نیز به نام رجال کشی از وی به یادگار مانده است. در مقاله حاضر پس از بیان شرح حال وی به سرگذشت کتاب وی نیز پرداته شده است.
دانلود