فاضل مقداد پرچمدار پژوهش
46 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد سوم/ 1382
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فاضل مقداد دانشمندى محقق، پژوهشگرى ژرف اندیش، صاحب نظرى توانا در دانش ها کلام، فقه، اصول، معانى بیان، قرآن، حدیث و منطق و داراى تألیفات ارزشمندى است که نزد دانشمندان شیعه و سنى شهرتى فراوان دارد. نکته مهم و قابل توجه در مورد این دانشمند، آن است که وى با این که نزد دانشمندان اسلامى، شهرتى خاص دارد و او را به علم، فضل و عظمت شأن مى ستایند، کتاب هاى متنوعش را در اقصى نقاط کشورهاى اسلامى شناسانده اند و در برابر علوّ مرتبت او سر تعظیم فرود آورده اند، ولى از شرح حال وى به ویژه از دوران کودکى، کیفیت تحصیل، ویژگى هاى اخلاقى، خدمات فرهنگى و اجتماعى، تعداد دقیق استادان و شاگردان و دیگر شئون زندگى وى مطالب زیادى در دست نیست و برخى نویسندگان تنها به این که او «سیورى»، «اسدى»، «غروى»، شاگرد شهید اول و داراى چند اثر و شاگرد مى باشد، بسنده کرده اند. مقاله حاضر کوشیده است تا حد امکان شرح ال زندگی وی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
دانلود