محمد بن ابی جمهور گوهر شناس بزرگ
49 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد چهارم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فقیه، فیلسوف و عارف بزرگ، محمد بن ابى جمهور احسائى از جمله عالمان سده دهم هجری کشور بحرین است که خدمات فراوانی در راه مذهب حقه تشیع انجام داد. در مقاله حاضر ضمن بیان شرح حال وی به برخی از آن خدمات نیز اشاره شده است.
دانلود