علی بن حسین مسعودی پیشوای مورخان
46 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد پنجم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی بن حسین مسعودی دانشمند کامل، پژوهشگر ماهر، فیلسوف، متکلم، فقیه، اصولی، محدث، رجالی، منجم، مورخ، جغرافی دان و از عالمان سده چهارم هجری است. مقاله حاضر به بیان شرح حال زندگانی علمی و پژوهشی آن بزرگوار پرداخته است که ضمن ذکر استادان و سفرهای علمی او، آثار ارزشمند وی نیز معرفی شده اند.
دانلود