سید هادی بجستانی آیت بیداری
42 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد پنجم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فقیه بزرگوار آیت الله سید هادی حسینی بجستانی از عالمان مجاهد و استعمار ستیز سده چهاردهم است که زحمات فراوانی در راه دفاع از حریم دین متحمل شد. مقاله حاضر به برخی از ابعاد زندگی وی اشاره کرده است.
دانلود