سیّد ضیا ء الدین فضل الله راوندی ضیاء شریعت
41 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد نهم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیّد ضیا ء الدین فضل الله راوندی شخصیتى بزرگ و عالمى نحریر و از فقیهان نامى شیعه در سده ششم هجری بوده و در مقام زهد و علم و عمل، یگانه ی روزگار بوده است. مقاله حاضر به برخی ابعاد زندگی علمی ایشان پرداخته است.
دانلود