سید محمدمهدى موسوى اصفهانى نگهبان حوزه ها
45 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد چهارم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله سید محمدمهدى موسوى اصفهانى نویسنده احسن الذریعة فى تراجم علماء الشیعه از عالمان و فقیهان سده چهاردهم هجری در کاظمین عراق است او عالمی عامل و فقیهی آگاه بود و خدمات فراوانی در راه نشر و تثبیت فرهنگ دینی انجام داد. جلوه هایی از آن خدمات بی شائبه در این مقاله ذکر شده است.
دانلود