محمدحرزالدین نجفی مرزبان شریعت
44 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد نهم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیخ محمد حرز الدین از عالمانی است که جامع در علوم عقلی ، نقلی و علوم غریبه می باشد . آثار گوناگون و متنوع به جا مانده از وی و نیز تصریح عالمان و فقیهان گویای این واقعیت است . آیت الله مرعشی نجفی در باره شخصیت علمی آن بزرگوار می گوید : عالم ژرف اندیش آیت الله شیخ محمد حرز الدین نجفی از عالمان سرشناس در نجف اشرف ، در دانش های رجال ، انساب ، سیره ، تاریخ و مانند آنها متخصص بود. مقاله حاضر به گوشه هایی از ابعاد زندگی علمی و اخلاقی آن بزرگوار پرداخته است.
دانلود