آثار تربیتی روزه
48 بازدید
محل نشر: ره توشه راهیان نور/ 1386 ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روزه نوعی تمرین تهذیب ، تزکیه نفس و راهی مناسب برای تحقق تسلط انسان بر نفس خویش و مبارزه با هوسهای نفسانی است، روزه عاملی مؤثر درراه تحقق بخشیدن به هدف و فلسفه حیاتی انسان، یعنی کمال و قرب الهی است . مهمترین فلسفه روزه داری، انسان سازی وتربیت او درراستای هدفی که برای آن آفریده شده است،یعنی بندگی خداوند می باشد. مقاله حاضر به بررسی برخی آثار تربیتی این عبادت مهم دینی پرداخته است.
دانلود