تجلی توحید افعالی در اندیشه و رفتار امام حسین علیه السلام
52 بازدید
محل نشر: ره توشه راهیان نور/ 1387 ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شخصیت امام حسین علیه السلام دارای ابعاد گوناگون فقهی، سیاسی، اخلاقی، عرفانی، فردی و اجتماعی و مانند آنهاست که پژوهش در همه آن ابعاد، آثار متنوع و فراوانی متناسب با آن برای همه نسل‌ها در پی خواهد داشت و در میان آن‌ها، بعد معرفتی ایشان در بخش توحید افعالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر به برخی تجلیات توحید افعالی در گفتار و سیره آن حضرت اشاره شده است.
دانلود