اصطلاحات فلسفی و تفاوت آنها با یکدیگر
46 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
موضوع این اثر شرح و بیان تفاوت ها و وجوه فرق های آن دسته از اصطلاحات فلسفی است که به گونه ای به همدیگر شباهت دارند. و هدف از آن پرهیز داشتن پژوهشگران علوم فلسفی از خلط میان اصطلاحات فلسفی است. از این رو سرفصل های کتاب به گونه اصطلاحات دوگانه آمده است که با مقابله آن اصطلاحات به تعیین معنایی، مشخص نمودن مجرا و کاربرد اصطلاحات فلسفی پرداخته شده است.