جبر و اختیار
46 بازدید
ناشر: نشر جمال
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی موضوع جبر و اختیار و اینکه آیا انسان در اعمار و رفتارهای خود از خود اختیار دارد یا خیر که بر اساس آیات قرآن کریم به اثبات مختار بودن انسان با عنایت به دیدگاه شیعه یعنی امرٌ بین الامرین پرداخته شده است. محتوای کتاب به گونه پرسش و پاسخ و مطالب با بیانی ساده برای مخاطبان متوسط جامعه مطرح گشته است.