سفیر بیداری
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرح حال زندگانی آیت الله شیخ مجتبی حاج آخوند کرمانشاهی. وی از عالمان و رحانیان مبارز دوره ستمشاهی بودند که خدمات شایسته ای در آن دوران در راستای بیداری مردم کرمانشاه انجام داده و متحمل زحمات فراوان شدند. او جایگاهی ویژه میان مردم کرمانشاه داشت و اثر حاضر پس از بیان شرح حال خاندان حاج آخوند، گزارشی مفصل از زندگانی علمی، سیاسی و اخلاقی وی با ذکر اسناد و مدارک معتبر ارائه می دهد.