میرزا حسن کرمانشاهی
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حضرت آیت الله میرزا حسن کرمانشاهی فقیه فرزانه، حکیم الهی، فیلسوف ربّانی و دانشمند والامقام در سده‌های سیزدهم و چهاردهم هجری، بخش عمده عمر خود را صرف نشر علم و معرفت نمود او از ارکان انتقال فلسفه و علوم عقلی به نسل پس از خود است و در این راستا متحمل مشقات فراوان شد و حکمای بسیاری را پرورش داد. اثر حاضر به بیان شرح حال زندگانی اخلاقی و علمی آن بزرگمرد پرداخته است.