شواهد قرآنی برخی مضامین حکمت متعالیه
59 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این اثر پس از طرح برخی قواعد و مسائل مهم فلسفی به بیان شواهد قرآنی آنها پرداخته شده است و هدف آن بیان هماهنگی قرآن و برهان در حکمت متعالیه است و به بیانی؛ بیان شواهد قرآنی برای مضامین فلسفی، در واقع عرضه معارف عقلی بر قرآن کریم است که افزون بر بیان هیمنه قرآن بر برهان، بر معیار بودن آن برای صحت و سقم دستاروردهای معرفتی بشر نیز اشاره دارد و کمترین فایده بیان هماهنگی میان قرآن و برهان، تأیید مضامین مسائل و قواعد فلسفی از سوی قرآن کریم و ایجاد زمینه برای نشر بیشتر آن معارف میان دانش پژوهان خواهد بود.